Architekt Gdańsk

Architekt Gdańsk Arkadiusz Zubowicz zdjęcia, rysunki i wizualizacje z projektów. Pruszcz Gdański — projekt zadaszenia dla magazynu Elewacja Projekt domu Jednorodzinnego “Lukarna” fundamentowanie ławy ściany fundamentowe Dom jednorodzinny zadaszenie wyjścia do ogrodu...

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Projekt przebudowy Hala Warsztatowo-biurowa praca w toku i zdjęcia z wizji lokalnej Opis pierwotny zespołu obiektów warsztatowo-przemysłowych Rejon Gazowniczy : aparatura z wieżą ciśnień ; zespół elementów — ToruńPoczątkowo zespół obiektów służył jako maszynownia...