Budowa Domu jednorodzinnego —

dach-stan-surowy-zamkniety budowa-domu-jednorodzinnego-etap-dachu budowa-domu-jednorodzinnego adaptacja-projektu-gotowego fundamentowanie-domu-jednorodzinnego-wejherowo stan-zero-sciany-fundamentowe szalunek-stropu-pietra-gdansk...

Projekt przebudowy Hali Warsztatowo-biurowej

Projekt przebudowy Hala Warsztatowo-biurowa praca w toku i zdjęcia z wizji lokalnej Opis pierwotny zespołu obiektów warsztatowo-przemysłowych Rejon Gazowniczy : aparatura z wieżą ciśnień ; zespół elementów — ToruńPoczątkowo zespół obiektów służył jako maszynownia...