Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ZDiZ

Projekty zjazdy, drogi publiczne lokalne, dojazdowe w Gdańsku –
Przygotowujemy projekty drogowe, które wymagają trudnych negocjacji podczas podpisywania umowy z gminą na budowę inwestycji drogowych spowodowanych Inwestycję nie drogową.

Bez uzgodnienia zjazdu z Zarządcą Drogi wydaje się że szkoda czasu na składanie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę. Uzgodnienie minimalizuje problemy ewentualnych problemów podczas wydawanego pozwolenia na budowę.

Link do Ustawy o drogach publicznych http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850140060

Dla dróg krajowych trzeba zasięgać uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.