Czy potrzebujesz sam policzyć planowane koszty Budowa Twojego Domu ?
Potrzebujesz zestawienie robót budowlanych Budowy Domu Jednorodzinnego ?

Do pobrania Tabela z zestawieniem Kosztów Budowy wg. zaawansowania robót budowlanych.

.pdf — Tabela w formacie format pdf
.ods — Tabela w formacie format arkusza kalkulacyjnego
.xls — Tabela w formacie format arkusza kalkulacyjnego

Rola Preleminarza ( Planowanych) Kosztów Budowy

Zestawienie Preleminarza ma pomóc w przygotowaniu Twojego “podręcznego kosztorysu”, który możesz wykorzystać do etapowania budowy, przewidzenia kosztów i prowadzenia “dziennika wydatków”.
Pliki z Tabelą bez trudu przekształcisz do własnych potrzeb.

Tabela Zestawienia Kosztów Budowy wg. zaawansowania robót budowlanych

W tabeli znajdziesz następujące  Etapy Budowy Domu

  • Stan Zero
  • Stan Surowy
  • Stan Wykończeniowy
  • Instalacje Wewnętrzne
  • Przyłącza Zewnętrzne
  • Inne

Podobne tabele we wnioskach o kredyt bankowy

Banki do wniosku o kredyt pod budowę domu wymaga od Klientów wypełnienie podobnych druków, z pozycjami głównych etapów budowy. Taki dokument podpisuje architekt, a później tabela służy Bankowi do uruchamiania poszczególnych transz wypłat pieniędzy na budowę.