Tryb legalizacji samowoli budowlanej uzgadnia się z Powiatowym Nadzorem Budowlanym.

Zadania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w tym na terenie m. Gdynia w zakresie kontroli i inspekcji samowoli budowlanych prowadzi sprawy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdyni.
W zakresie działań Nadzoru Budowlanego wchodzi :
– odbieranie wniosków z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót budowlanych
– prowadzenie postępowań ws odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
– prowadzenie postępowań wyjaśniających na wypadek katastrofy budowlanej;
– kontrole i wizyty na budowach;
– Inspektorat prowadzi zadania nadzoru budowlanego dla miasta Gdyni;

Szczegóły na stronie  http://www.bip.gdynia.gda.winb.gov.pl/?pid=190http://www.bip.gdynia.gda.winb.gov.pl/?pid=200

Proszę pamiętać, że Inspektorat jest organem administracji rządowej, a jego działalność jest pomocnicza dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zadania Inspektora Nadzoru Budowlanego ukształtowane są na podstawie prawa budowlanego.