Projekt przebudowy Hala Warsztatowo-biurowa

praca w toku i zdjęcia z wizji lokalnej

Opis pierwotny zespołu obiektów warsztatowo-przemysłowych

Rejon Gazowniczy : aparatura z wieżą ciśnień ; zespół elementów — Toruń
Początkowo zespół obiektów służył jako maszynownia tramwajowa, wieża ciśnień wody oraz gazownia.

“Aparatownia z wieżą ciśnień” przy ul. Szosa Lubicka w Toruniu

powstanie obiektu 1939 — 1940

Charakterystyka obiektu :

Budynek o rzucie prostokąta z “doklejoną” wieżą. Obiekt wybudowano w technologi mieszanej murowanej z elementami żelbetowymi ( ławy, podpory suwnic).

Kształt bryły budynku określają pionowe pilastry. Budynek 2 kondygnacyjny z dachem o małym spadku. Dostęp do wieży od strony hali jaki z samej wieży.

Wieża ciśnień zakończona “tamburynem”. Do procesów produkcyjnych w wieży przechowywano wody amoniakalne w górnej części wieży oraz wody użytkowe w dolnej części wieży.

architekt / autor budynku : nieznany