Opróżnianie i wywózka nieczystości z szamb realizuje firma z Glincza – Zakład Usług Komunalnych Marian Marszalkowski

w Malborku – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością