Ekspertyzy Techniczne, Opinie Techniczne i Budowlane

Posiadany tytuł rzeczoznawcy budowlanego pozwala na przygotowanie kompetentnych ekspertyz technicznych wymaganych prawem budowlanym i wymogami rozporządzenia w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Będziesz potrzebował rzeczoznawcy budowlanego do ekspertyzy aby przepisy spełnić w sposób inny kiedy posiadasz budynek do 1000m2, będziesz planował przebudowę, nadubowę, rozbudowę lub zmianę sposobu użytkowania.

Nadbudowa

.

Rozbudowa

.

Zmiana sposobu użytkowania

.

Przebudowa

.

Wyślij szybkie zapytanie ws oferty na projekt:

7 + 5 =