Jeżeli posiadasz działkę i planujesz budowę domu jednorodzinnego to powinieneś dowiedzieć się jakie uzgodnienie czekają Ciebie w poszczególnych urzędach i przedsiębiorstwach, które są objęte planem miejscowym lub w decyzji o warunkach zabudowy. Najczęściej będą to:

  • Urzędy Miast, Gminy, Starostwa
  • Geodezja
  • Energetyka, Gazownia, Telekomunikacja
  • Wodociągi, Sanitarne, Deszczowe
  • Drogi – Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach http://zdp.kartuzy.ibip.pl/public/W wypadku kiedy na działce znajduje się już budynek to warto również skonsultować przyszłą inwestycję z

  • Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatowy
  • Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewódzki

Wojewódzki : https://bip.gda.winb.gov.pl/ – dzwoniąc do inspektoratu można dowiedzieć się o opłatach legalizacyjnychEnerga – Przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem energii elektrycznej. Od gestora sieci otrzymasz warunki techniczne z określeniem sposobu możliwości podłączenia się do sieci elektroenergetycznej.

W wypadku domów jednorodzinnych operator zazwyczaj realizuje złącza kablowe do granicy działki zakończonego na granicy skrzynką z miejscem na licznik. Od złącza, a dokładniej od miejsca licznika zaczyna się WLZ wewnętrzna Linia Zasilająca która jest już w gestii właściciela nieruchomości ( dotyczy domów jednorodzinnych ).Informacja o Gminie Chmielno https://pl.wikipedia.org/wiki/Chmielno_(wojew%C3%B3dztwo_pomorskie)
http://www.chmielno.pl/
http://bip.chmielno.pl/Article/id,127.html

PGNiG Przyłącza GazuPrzyłącza Wodociągowe na terenie miasta Gdańska – GIWK to Gdańska Infrastruktura Wodociągowa sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo  działające na rzecz miasta Gdańska.
Wszyscy Inwestorzy, którzy budują w zakresie miasta Gdańska występują do przedsiębiorstwa o :
– wydanie warunków technicznych na budowę sieci wodociągowej,
– wydanie warunków technicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
– wydanie warunków na budowę przyłącza wodociągowego,
– wydanie warunków na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej,
jednocześnie przedsiębiorstwo przygotowuje umowy na przejęcie sieci na rzecz miasta Gdańska.

Sierakowice – http://www.pwik.sierakowice.pl/

Pomożemy znaleźć projektanta do przyłącza : gazowego, wodociągowego, sanitarnego i deszczowego.1

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/component/content/64?task=view
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/urzd-gminy
http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/pl/component/content/141?task=view
Plan miejscowy – http://www.trabkiw.ug.gov.pl/ug/index.php/zagospprzestrzenne3 Projektowaliśmy także dla firmy Socos sp. z o.o. Deck-Dry sp z o.o.